Wednesday, 28 January 2015

Examenele Trinity College London - o noua sansa pentru elevii claselor a VII-a

Pentru admiterea in clasa a IX-a la liceele bilingve, Ministerul Educatiei anunta urmatoarele
modificari:

Art.4. (1) Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2015 -2016 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, prevăzută în anexa nr. IV la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010.
(2) Candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.
(3) Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se fac, la cerere, dacă certificatul obținut/diploma obținută validează un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.
(4) Se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute pentru limbile moderne, examenele și instituțiile menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, în vigoare pentru anul respectiv. (Ordin MEN 4432/ 29. 08.2014)

Conform calendarului admiterii in invatamantul liceal, transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă se face la inceputul lunii martie. Este recomandabil, asadar, ca sustinerea examenelor ESOL (Trinity sau Cambridge) sa fie la sfarsitul clasei a VII-a sau cel tarziu in lunile septembrie - octombrie din anul in care copilul participa la admiterea in clasa a IX-a. Va asigurati in felul acesta de primirea certificatului ESOL in timp util pentru a-l putea atasa cererii de admitere la liceu. 

Examenul ISE Trinity College London este cel mai recent examen introdus in Romania. Este si cel mai potrivit examen pentru un copil de clasa a VII -a datorita abordarii moderne care tine seama de particularitatile de varsta si preferintele copiilor din generatia digitala. Noutatile absolute sunt timpul scurt de pregatire pentru examen (aprox. 40 ore) si  modul inedit in care se desfasoara proba de Writing.

Detaliile privind organizarea cursurilor de pregatire si sesiunea de examen se pot obtine la telefon 021 - 225 1978 sau la secretariat@lexis-romania.eu .

Succes la examen si cat mai multe certificate si diplome pentru Portofoliul copilului dv!


............................................................................................................................................. 

No comments:

Post a Comment