SCOALA/ CARIERA

SCOALA ALTFEL     Bucuresti, 6 aprilie, 2012
Science Day - proiect Saptamana Altfel - a avut loc la Scoala 71 'Iovan Ducici' , vineri, 6 aprilie.
Orele petrecute cu elevii acestei scoli au demonstrat ca sistemul project-based learning functioneaza si activeaza cele 4 abilitati vitale in lumea educatiei, business-ului si vietii sociale in ansamblu a secolului 21: Creativitate, gandire Critica, Comunicare si Colaborare.

At Lexis, we have defined and already embraced the 4Cs. Partnerships and conversations with different educational institutions are happening. We'll see if this can lead to real change and better learning for our kids in the near future.    
Follow Me on Pinterest Albumul foto - Lexis Pache Protopopescu in vizita la Scoala 71 "Iovan Ducici' din Bucuresti
  SCOALA ALTFEL  Cluj si Sangeorz-Bai  
Calendarul activitatilor in Saptamana Altfel 
ANEXA la ordinul ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 4292 privind structura anului școlar 2011-2012
Ce s-a propus si ce s-a intamplat
Prevederi generale

1. Săptămâna 2-6 aprilie 2012 va fi dedicată activităților educative extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit ”Școala altfel”. În această săptămână nu se organizează cursuri conform orarului obișnuit al unității de învățământ, iar programul ”Școala altfel” se va desfășura în conformitate cu un orar special.
2. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari/elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale.

3. În perioada 2-6 aprilie 2012, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului organizează fazele naționale ale olimpiadelor școlare pe discipline de învățământ și, după caz, ale concursurilor școlare.
4. În programul ”Școala altfel”, elaborat și organizat de fiecare unitate de învățământ, vor fi incluși toți copiii preșcolari/elevii și toate cadrele didactice care nu participă la faza națională a olimpiadelor și concursurilor școlare.

Planificarea și aprobarea programului

5. Pentru elaborarea programului de activități, în timpul primului semestru, se vor solicita propuneri elevilor, la orele de dirigenție și cadrelor didactice, în cadrul şedinţelor comisiilor metodice. După colectarea propunerilor, se vor desfășura dezbateri în colectivele de elevi, în consiliul elevilor, în consiliul profesoral și în comitetul reprezentativ al părinților, în vederea adoptării programului agreat de majoritatea elevilor şi a cadrelor didactice.
6. Modalitatea de selecție a activităților propuse se decide la nivelul unităților de învățământ şi presupune implicarea, în egală măsură, a elevilor, a cadrelor didactice, a părinților, astfel încât proiectele și activitățile selectate să corespundă obiectivelor educaţionale specifice comunităţii școlare, fiind un rezultat al opțiunilor acesteia.
7. Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată, durata acestora, modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc în consiliul profesoral și se aprobă de consiliul de administrație al unității de învățământ.
8. Consilierul educativ din unitatea de învățământ centralizează propunerile agreate, în vederea includerii acestora în Calendarul Activităților Educative ale unității de învățământ, ca domeniu distinct: programul ”Școala altfel”.
9. Conducerile unităților de învățământ vor asigura popularizarea programului ”Școala altfel”, la nivel local pentru crearea unui impact pozitiv al activităților organizate, atât în unitatea de învățământ cât și în comunitate.

Conținutul și organizarea programului

10. Se recomandă elaborarea unor proiecte la nivelul grupelor de preșcolari/claselor, al grupurilor de clase sau al unității de învățământ, care să urmărească și să permită realizarea unor obiective educaționale, prin activități care, în programul normal din perioada cursurilor, nu se pot derula.
11. Proiectele se pot organiza și în consorțiile școlare, în parteneriat cu alte unități de învățământ, cu organizații neguvernamentale, cu palatele și cluburile copiilor, cluburile sportive școlare, cu direcțiile de tineret și sport, taberele școlare, cu instituții culturale și științifice (institute de cercetări, facultăți etc.), cu poliția, jandarmeria, inspectoratele pentru situații de urgență, direcțiile de sănătate publică, agențiile pentru protecția mediului etc.
12. Atât elevii, cât și cadrele didactice vor alege activitățile la care doresc să participe, din lista celor propuse. De asemenea, se va avea în vedere posibilitatea implicării părinților care doresc acest lucru, precum și a altor parteneri.
13. Fiecare activitate la care participă copii preșcolari/elevi trebuie să fie coordonată de un număr corespunzător de cadre didactice. Indiferent de tipurile de activități organizate, conducerea unității de învățământ și cadrele didactice vor lua toate măsurile pentru asigurarea supravegherii copiilor preșcolari/elevilor și a securității acestora.
14. Tipurile de activități care pot fi organizate în cadrul programului ”Școala altfel” pot include, fără a se limita la:
- activități culturale;
- activități tehnico-științifice;
- activități sportive;
- activități de educație pentru cetățenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relații și comunicare etc.);
- activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos (inclusiv referitoare la dependență de calculator, siguranță pe internet etc.);
- activități de educație ecologică și de protecție a mediului (inclusiv colectare selectivă, economisirea energiei, energie alternativă etc.);
- activități de educație rutieră, PSI, educație pentru reacții corecte în situații de urgență etc.
Aceste activități se vor organiza sub diferite forme, ca de exemplu:
- ateliere de teatru, dans, muzică, arte plastice, educație media și cinematografică;
- competiții organizate la nivelul școlii, al grupurilor de școli, al localității sau al județului;
- mese rotunde, dezbateri;
- activități de voluntariat sau de interes comunitar;
- campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincvenței juvenile/de prevenire a traficului de persoane etc.;
- proiecte comunitare, de responsabilitate socială;
- peer - education;
- schimburi de experiență;
- vizite de studii;
- tabere/școli de creație sau de cercetare;
- parteneriate educaționale și tematice la nivel de unități de învățământ, pe plan intern și internațional, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă și în proiecte.

Monitorizare și evaluare

15. Activitățile vor fi organizate în fiecare zi lucrătoare a săptămânii menționate, acoperind cel puțin numărul de ore prevăzut în orarul obișnuit al școlii, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice.
16. După aprobarea de către consiliul de administrație, programul adoptat devine obligatoriu, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice.
17. Elevii au obligația de a participa la activitățile pentru care s-au înscris, absențele fiind înregistrate în catalog, la rubrica Purtare.
18. Activitățile aprobate se vor menționa în condica de prezență a cadrelor didactice și vor fi monitorizate de conducerea unității de învățământ. Directorul unității de învățământ, consilierul educativ, șeful comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, vor monitoriza și evalua activitățile din programul ”Școala altfel”.
19. Inspectoratele școlare vor delega reprezentanţi pentru a monitoriza activitățile organizate de unitățile de învățământ în cadrul programului ”Școala altfel”.
20. După încheierea vacanței de primăvară, în fiecare unitate de învățământ, primul consiliu profesoral va analiza calitatea activităților organizate, rezultatele educaționale ale acestora, precum și modalitățile de ameliorare a planificării și organizării programului ”Școala altfel”. La activitatea de analiză în cadrul consiliului profesoral, vor participa şi reprezentanţi ai elevilor şi părinților care vor prezenta puncte de vedere asupra activităţilor derulate în program. Directorul unității de învățământ va prezenta un raport de monitorizare a calităţii activităţilor planificate.
21. La sfârşitul anului şcolar, inspectoratele școlare vor include în raportul privind starea învățământului un capitol referitor la relevanța și valoarea formativă a tuturor activităților desfășurate în cadrul programului ”Școala altfel”, evidenţiind nivelul interesului manifestat de elevi și cadre didactice față de organizarea şi desfăşurarea acestuia. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

TARGUL DE UNIVERSITATI INTERNATIONALE (RIUF) - primavara 2012
Echipa RIUF se pregateste pentru editia a 10-a a Targului de Universitati Internationale. Daca doresti sa-ti continui studiile in strainatate gratuit sau cu costuri scazute, vei afla cum este posibil, participand la intalniri cu reprezentatii celor mai prestigioase institurii academice:

17 - 18 martie la Sala Palatului (Bucuresti)
20 martie la Craft (Timisoara)
22 martie la Hotel Unirea (Iasi)

Concursuri cu premii, (computer-based) test de evaluare a cunostintelor de limba engleza!

Ne vedem la Sala Palatului!!

Detalii:  Grup Educativa - FB page  si http://educativa.ro/

Cursuri de limba germană – warum? wann? wie?

De ce? Când? Cum?
Cursurile de limba germană recâstigă teren. A treia limbă oficială folosită de Comisia Europeană a devenit o prioritate pentru oamenii de afaceri şi o condiţie obligatorie pentru absolvenţii de liceu care se orientează spre universităţi din Germania, Austria, Elveţia sau Luxemburg.

Alte motive?
  • 1 din 10 cărţi tipărite în lume este în limba germană
  • Vrei să călătoresti? E bine să te informezi, să înveţi despre o ţară şi despre un popor cu o istorie fascinantă.
  • Iţi doreşti o bursă sau un loc de muncă? Statul german sponsorizeaza peste 60.000 de schimburi culturale: cercetători, profesori, studenţi.
Oferta Lexis:
Limba germană pentru adulţi – nivel începători (80 ore)
Programa cursului acordă atenţie abilităţilor de scris, citit si gramatică, cu accent pe dobândirea fluenţei în conversatie. Tehnicile de predare şi resursele educaţionale  moderne fac cursul agreabil şi accesibil, favorizând asimilarea rapidă şi temeinică a pronunţiei, vocabularului şi a noţiunilor de gramatică.

Structura cursului:
7 februarie – 31 mai 2012
5 ore/ săptămană, marţi şi joi, de la ora 18.00

Locatia:
Lexis Caşin
Bd. Mărăşti nr.31, sector 1, Bucureşti
Telefon: 021 – 223 07 88/ 021 – 225 11 14

Taxa*:
453 euro + TVA
* Ratele se achită în lei, la cursul BCR (vânzare) din ziua în care se fac plăţile. Taxa nu include costul manualelor.


Structura invatamantului preuniversitar romanesc:

http://www.edu.ro/index.php/articles/c215/
ISCED= International Standard Classification of Education (Standard de clasificare a formelor de invatamant eleborat de UNESCO pentru echivalarea internationala a diplomelor si certificatelor scolare)

 Bacalaureat - Modele subiecte - Certificare competente limba engleza 
http://subiecte2010.edu.ro/bacalaureat/Modele_de_subiecte/ 

Inscrierea la examenul de bacalaureat are loc in perioada 23 - 27 mai.  
Examenul se desfasoara in perioada 6 iunie - 1 iulie.  
Rezultatele finale sunt afisate in 8 iulie. 

Potrivit Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat 2011, MEC a solicitat  asocialtiilor de parinti sa desemneze observatori care sa  monitorizeze pregatirea examenului de bacalaureat si desfasurarea probelor de examen.
Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internatională - Trinity College London si Cambridge University ESOL pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi străine si la examene cu recunoastere europeană pentru certificarea competentelor digitale, cu probele de evaluare a competentelor lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat 

No comments:

Post a Comment